Geotechnika i geologia inżynierska

W zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla wszystkich typów obiektów budowlanych, od obiektów małej architektury i domów jednorodzinnych po budynki wielorodzinne, hale magazynowe/produkcyjne, obiekty infrastruktury drogowej (mosty, tunele itp.). Wnikliwa analiza danych i dobór odpowiednich metod badawczych pomaga nam osiągnąć zamierzony cel w możliwie najkrótszym terminie.

Czym się zajmujemy


  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • projekty geotechniczne
  • projekty robót geologicznych
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • opinie geologiczne
  • ekspertyzy geotechniczne/geologiczne
  • dokumentacje geologiczne