Badania geotechniczne

Badania geotechniczne gruntu są podstawowym elementem na etapie projektowania obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Fundamenty każdego obiektu budowlanego współpracują z podłożem gruntowym. W takiej sytuacji dokładne rozpoznania warunków gruntowo-wodnych będzie miało bezpośrednie przełożenie na optymalne zaprojektowanie posadowienia fundamentów.

Czym się zajmujemy?

  • wiercenia geotechniczne
  • sondowania dynamiczne
  • sondowania statyczne