Badania gruntu

Dla potrzeb szczegółowej oceny charakterystyki warunków gruntowo-wodnych należy również pamiętać o innych badaniach gruntu, a także wody gruntowej, które mają istotne znaczenie w trakcie planowania i realizacji procesu budowlanego. Prowadzimy kompleksowe badania geotechniczne na etapie projektowania, realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu. W ramach badań gruntu oferujemy takie usługi, jak wiercenia badawcze, badania zagęszczenia gruntu, badania laboratoryjne gruntu oraz badania zanieczyszczeń gruntu.

Czym się zajmujemy?

  • wiercenia badawcze
  • badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej
  • badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej

Wiercenia badawcze

Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, wiedzę, umiejętności oraz długoletnie doświadczenie w branży, oferujemy wykonywanie odwiertów, zgodnie z obowiązującymi standardami. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który stale doskonali się w zakresie wykonywanych czynności. Wszystko po to, by podnosić jakość wykonywanych usług, ponieważ każde zlecenie związane z wykonywaniem badań geotechnicznych jest inne, ma unikalne środowisko, dlatego projekt musi zostać opracowany z ogromną dokładnością. Wykonujemy wiercenia badawcze każdego rodzaju. Prowadzone prace są na bieżąco monitorowane przez uprawnionych geologów, próbki gruntów i wody gruntowej pobierane są starannie, a sprzęt obsługiwany jest zgodnie z wszelkimi zasadami bhp.

Badania zagęszczenia gruntu

W zakresie badań geologicznych gruntu oferujemy także przeprowadzanie badań zagęszczenia gruntu. Zagęszczenie gruntu jest wykonywane dla potrzeb do budowy nasypów, wałów przeciwpowodziowych, robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. Zagęszczanie gleby polega na prasowaniu cząstek gleby blisko siebie metodami mechanicznymi. Najczęściej stosowanymi maszynami wykorzystywanymi do badań zagęszczenia gruntu są ubijaki, zagęszczarki wibracyjne oraz walce okołkowane i płaskie.

Badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi możemy zagwarantować naszym klientom, że podczas badania laboratoryjnych, prace prowadzone są z ogromną dokładnością. Wszystkie próbki są odpowiednio przechowywane, a później poddawane analizie zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Laboratoryjne badania gruntu i wody gruntowej obejmują takie czynności, jak:

  • Pobranie próbki
  • Przygotowanie próbki
  • Oznaczenie badanych cech próbki
  • Opracowanie wyników badań

Dlaczego warto nam zaufać?

którym możemy zapewnić klientom zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo gwarantujemy zgodność naszych prac z obecnie obowiązującymi normami. Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach związanych z badaniem geotechnicznym gruntu i wód podziemnych, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszego biura mieszczącego się w przy ul. Chlebowej 4/8 w Poznaniu.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close