Badania gruntu

Dla potrzeb szczegółowej oceny charakterystyki warunków gruntowo-wodnych należy również pamiętać o innych badaniach gruntu, a także wody gruntowej, które mają istotne znaczenie w trakcie planowania i realizacji procesu budowlanego. Prowadzimy kompleksowe badania geotechniczne na etapie projektowania, realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu. W ramach badań gruntu oferujemy takie usługi, jak wiercenia badawcze, badania zagęszczenia gruntu, badania laboratoryjne gruntu oraz badania zanieczyszczeń gruntu.

Czym się zajmujemy?

  • wiercenia badawcze
  • badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej
  • badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej

Wiercenia badawcze

Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, wiedzę, umiejętności oraz długoletnie doświadczenie w branży, oferujemy wykonywanie odwiertów, zgodnie z obowiązującymi standardami. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który stale doskonali się w zakresie wykonywanych czynności. Wszystko po to, by podnosić jakość wykonywanych usług, ponieważ każde zlecenie związane z wykonywaniem badań geotechnicznych jest inne, ma unikalne środowisko, dlatego projekt musi zostać opracowany z ogromną dokładnością. Wykonujemy wiercenia badawcze każdego rodzaju. Prowadzone prace są na bieżąco monitorowane przez uprawnionych geologów, próbki gruntów i wody gruntowej pobierane są starannie, a sprzęt obsługiwany jest zgodnie z wszelkimi zasadami bhp.

Badania zagęszczenia gruntu

W zakresie badań geologicznych gruntu oferujemy także przeprowadzanie badań zagęszczenia gruntu. Zagęszczenie gruntu jest wykonywane dla potrzeb do budowy nasypów, wałów przeciwpowodziowych, robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. Zagęszczanie gleby polega na prasowaniu cząstek gleby blisko siebie metodami mechanicznymi. Najczęściej stosowanymi maszynami wykorzystywanymi do badań zagęszczenia gruntu są ubijaki, zagęszczarki wibracyjne oraz walce okołkowane i płaskie.

Badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi możemy zagwarantować naszym klientom, że podczas badania laboratoryjnych, prace prowadzone są z ogromną dokładnością. Wszystkie próbki są odpowiednio przechowywane, a później poddawane analizie zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Laboratoryjne badania gruntu i wody gruntowej obejmują takie czynności, jak:

  • Pobranie próbki
  • Przygotowanie próbki
  • Oznaczenie badanych cech próbki
  • Opracowanie wyników badań

Dlaczego warto nam zaufać?

którym możemy zapewnić klientom zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo gwarantujemy zgodność naszych prac z obecnie obowiązującymi normami. Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach związanych z badaniem geotechnicznym gruntu i wód podziemnych, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszego biura mieszczącego się w przy ul. Chlebowej 4/8 w Poznaniu.