Badania gruntu

Dla potrzeb szczegółowej oceny charakterystyki warunków gruntowo-wodnych należy również pamiętać o innych badaniach gruntu, także wody gruntowej, które mają istotne znaczenie w trakcie planowania i realizacji procesu budowlanego.

Czym się zajmujemy?

  • wiercenia badawcze
  • badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej
  • badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej