Obsługa geotechniczna i laboratoryjna budowy

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Dysponujemy zapleczem sprzętowym i kadrowym, dzięki czemu jesteśmy dyspozycyjni i możemy dostosować się do harmonogramu prowadzonych na budowie prac. Prowadząc nadzór budowy wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych oraz wiedzę w zakresie obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie robót budowlanych obejmuje badanie materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, a także badanie nawierzchni drogowych i gruntu. Nadzór geologiczny budowy, obsługa geologiczna budowy - to zadanie najlepiej powierzyć specjalistom. Tylko geolog, przeprowadzając szereg badań na działce, na której ma powstać obiekt budowlany, podpowie, jak najlepiej wykorzystać warunki gruntowe, które występują na posesji.

Czym się zajmujemy?

 • odbiory podłoża gruntowego w poziomie posadowienia fundamentów
 • odbiory podłoża i warstw nasypów budowlanych
 • odbiory podbudów posadzek
 • odbiory platform roboczych/montażowych
 • odbiory podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych
 • odbiory podsypki, obsypki i zasypki instalacji zewnętrznych
 • opracowywanie projektów nasypów budowlanych
 • opracowywanie projektów posadowienia żurawi wieżowych
 • opracowywanie recept laboratoryjnych dla gruntów stabilizowanych cementem oraz betonem
 • opracowywanie monitoringu wód podziemnych
 • opracowywanie projektów odwodnienia wykopów fundamentowych
 • opracowywanie planów zapewnienia jakości
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót ziemnych
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem podłoża
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych z wygradzaniem wykopów

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close