Obsługa geotechniczna, geologiczna budowy

Czym się zajmujemy?

 • badania rodzaju i stanu gruntu
 • badania zagęszczenia gruntu
 • ocena nośności gruntu

Obsługa geotechniczna budowy

Profesjonalna obsługa geotechniczna budowy to jeden z kluczowych elementów realizacji każdej inwestycji – bez względu na jej skalę czy charakter. Od dokładnej kontroli warunków gruntowo-wodnych i starannego nadzoru geotechnicznego nad przebiegiem prac zależy stabilność stawianej konstrukcji i bezpieczeństwo jej użytkowników.

Firmę Geologiczną Felkel & Guś Sp. z o.o. tworzy szerokie grono ekspertów w zakresie obsługi geotechnicznej budowy. Jeśli poszukujesz partnera godnego zaufania, który zapewni kompleksowe usługi – oparte o wiedzę, doświadczenie i zaawansowane technologie – zapraszamy do współpracy. Obsługujemy zarówno Klientów indywidualnych, jak również współpracujemy z biurami projektowymi, przedsiębiorstwami budowlanymi czy deweloperami.

Jakie elementy obejmuje obsługa geotechniczna budowy?

Nasza firma geologiczna zapewnia pełną obsługę procesu inwestycyjnego pod kątem geotechnicznym i laboratoryjnym.

Badania rodzaju i stanu gruntu

Odbiór dna wykopu fundamentowego obejmuje m.in. oznaczenie:

 • Rodzaju gruntu,
 • Stopnia zagęszczenia lub plastyczności,
 • Wskaźnika zagęszczenia dla nasypów budowlanych,
 • Podstawowych cech fizycznych,
 • Zawartości frakcji drobnych i pylastych.

Istotnym elementem tego procesu jest również analiza hydrogeologiczna obejmująca m.in.:

 • ocenę stanu wody gruntowej przed rozpoczęcie realizacji inwestycji,
 • pomiary poziomu zwierciadła wody gruntowej w trakcie realizacji inwestycji,
 • oznaczenie składu chemicznego wody gruntowej, od którego zależy agresywność wody gruntowej w stosunku do betonu.

Badanie zagęszczenia gruntu

Istotnym elementem obsługi geotechnicznej jest sprawdzenie zagęszczenia gruntu rodzimego lub nasypowego. Odpowiednie zagęszczenie gruntu jest jedną ze składowych, która zapewnia spełnienie wymagań dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. W przypadku kiedy I i II stan graniczny nie zostanie spełniony może dojść do utraty stateczności konstrukcji i nadmiernych osiadań budynku a w konsekwencji do jego uszkodzenia.

Jeżeli w toku sondowania dynamicznego podłoże gruntowe, nie będzie spełniać wymaganych parametrów projektowych, koniecznością może okazać się wykonanie zagęszczania gruntu, które jednocześnie stanowi jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów wzmocnienia podłoża w poziomie posadowienia fundamentów.

Ocena nośności gruntu

Ocena nośności podłoża gruntowego to kluczowy element badań geotechnicznych. W tym celu istotnym zagadnieniem jest sprawdzenie czy odpór gruntu jest zgodny z wymaganiami projektowymi.

Odpór gruntu jest to reakcja gruntu na przyłożone obciążenie od konstrukcji przekazywane na stopę fundamentową lub inny rodzaj fundamentu.

Odpór gruntu zależy od:

 • Obciążenia przekazywanego na grunt,
 • Parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,
 • Poziomu zwierciadła wody gruntowej względem poziomu posadowienia,
 • Gabarytów fundamentu,
 • Głębokości posadowienia.

Zapewniamy obsługę geotechniczną i laboratoryjną budowy w trakcie wykonywania robót ziemnych, fundamentowych, drogowych i sanitarnych zgodnie z wymaganiami projektowymi, specyfiką techniczną oraz indywidualnymi potrzebami Klientów.

FGFG – dlaczego możesz nam zaufać?

Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką na polu geologii, geotechniki i geologii inżynierskiej z zaawansowanymi metodami prowadzenia badań oraz nadzoru geotechnicznego i laboratoryjnego. Dysponujemy zaawansowanym laboratorium badawczym z regularnie wzorcowanym i sprawdzanym wyposażeniem oraz korzystamy z nowoczesnych metod pomiarowych – tak, aby precyzyjnie i rzetelnie ocenić stan podłoża gruntowego oraz pomóc dostosować projekt inwestycyjny do zastanych warunków terenowych.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się, aby ustalić zakres współpracy i uzyskać bezpłatną wycenę. Zapraszamy!

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close