Obsługa laboratoryjna budowy

Czym się zajmujemy?

  • badania przydatności kruszywa do wbudowania w nasyp i inne
  • badania betonu w trakcie wbudowywania mieszanki betonowej