Laboratorium budowlane i drogowe

Laboratorium budowlane zajmuje się badaniami materiałów budowlanych, takich jak betony, mieszanki betonowe, mieszanki kruszyw i gruntów ze spoiwami oraz czystych kruszyw i gruntów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji budowlanych – kubaturowych i infrastrukturalnych.

Czym się zajmujemy


Badania betonu

 • oznaczanie konsystencji i pomiar temperatury mieszanki betonowej
 • oznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • oznaczanie wodoszczelności betonu
 • oznaczanie mrozoodporności betonu
 • oznaczanie nasiąkliwości betonu
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące - metoda sklerometryczna)
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (niszczące - odwierty rdzeniowe)
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off

Badania stabilizacji

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem
 • oznaczanie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem

Badania podkładów podłogowych

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkładów podłogowych
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off
 • oznaczanie modułów odkształcenia podbudów

Badania kruszyw

 • oznaczanie składu ziarnowego
 • oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
 • oznaczanie wskaźnika różnoziarnistości
 • oznaczanie współczynnika wodoprzepuszczalności
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczanie wilgotności optymalnej
 • oznaczanie gęstości objętościowej
 • oznaczanie wskaźnika piaskowego
 • oznaczanie kształtu ziaren
 • oznaczanie nośności podbudów tłuczniowych

Nasze laboratorium budowlane i drogowe

Jako laboratorium drogowe specjalizujemy się w kontroli jakości materiałów używanych do budowy i utrzymania dróg. Wykonujemy kompleksowe badania cementów, betonu oraz innych prefabrykatów zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Specjalistyczne narzędzia oraz wykwalifikowany personel umożliwiają szybkie i jednocześnie bardzo dokładne sprawdzenie jakości gruntu oraz trwałości materiałów budowlanych. Czym się zajmujemy? W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy: • badanie materiałów budowlanych, takich jak betony, mieszanki betonowe, mieszanki kruszyw i gruntów ze spoiwami, • badanie czystych kruszyw i gruntów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji budowlanych – kubaturowych i infrastrukturalnych.

Badanie gruntu i wytrzymałości betonu

Badanie geologiczne gruntu czy też badanie wytrzymałości betonu, jego wodoszczelności są potrzebne, by móc ocenić, czy materiały te nadają się do budowy domów, bloków oraz innych obiektów budowlanych. To właśnie od badań geotechnicznych, badań geologicznych gruntu zależy, czy ściany nie będą pękać, a fundamenty się zapadać. Jako firma specjalizująca się w tego typu badaniach, gwarantujemy najwyższą jakość usług. Wszystkie badania przeprowadzane są z największą starannością. Usługi wykonujemy przy użyciu najlepszego sprzętu, co dodatkowo podnosi jakość naszych usług. Jeśli szukasz firmy, która kompleksowo przeprowadzi badanie geologiczne gruntu, a także badanie geotechniczne dla różnego typu obiektów budowlanych, nawiąż współpracę z naszą firmą. Zachęcamy do kontaktu.