Laboratorium budowlane i drogowe

Laboratorium budowlane zajmuje się badaniami materiałów budowlanych, takich jak betony, mieszanki betonowe, mieszanki kruszyw i gruntów ze spoiwami oraz czystych kruszyw i gruntów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji budowlanych – kubaturowych i infrastrukturalnych.

Czym się zajmujemy


Badania betonu

 • oznaczanie konsystencji i pomiar temperatury mieszanki betonowej
 • oznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • oznaczanie wodoszczelności betonu
 • oznaczanie mrozoodporności betonu
 • oznaczanie nasiąkliwości betonu
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące - metoda sklerometryczna)
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (niszczące - odwierty rdzeniowe)
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off

Badania stabilizacji

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem
 • oznaczanie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem

Badania podkładów podłogowych

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkładów podłogowych
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off
 • oznaczanie modułów odkształcenia podbudów

Badania kruszyw

 • oznaczanie składu ziarnowego
 • oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
 • oznaczanie wskaźnika różnoziarnistości
 • oznaczanie współczynnika wodoprzepuszczalności
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczanie wilgotności optymalnej
 • oznaczanie gęstości objętościowej
 • oznaczanie wskaźnika piaskowego
 • oznaczanie kształtu ziaren
 • oznaczanie nośności podbudów tłuczniowych


Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close