Laboratorium budowlane i drogowe

Jako laboratorium budowlane i drogowe specjalizujemy się w kontroli jakości materiałów używanych do realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. Wykonujemy kompleksowe badania gruntu, kruszyw, betonu oraz innych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami. Specjalistyczne zaplecze sprzętowe oraz wykwalifikowany personel umożliwiają szybką i jednocześnie bardzo dokładną kontrolę jakości oraz trwałości materiałów budowlanych wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.

Czym się zajmujemy?

  • badania kruszyw,
  • badania mieszanek kruszyw i gruntów,
  • badania mieszanek kruszyw i gruntów ze spoiwami,
  • badania mieszanek betonowych,
  • badania stwardniałych betonów;