Laboratorium budowlane i drogowe


Nasze laboratorium budowlane i drogowe

Jako laboratorium drogowe specjalizujemy się w kontroli jakości materiałów używanych do budowy i utrzymania dróg. Wykonujemy kompleksowe badania cementów, betonu oraz innych prefabrykatów zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Specjalistyczne narzędzia oraz wykwalifikowany personel umożliwiają szybkie i jednocześnie bardzo dokładne sprawdzenie jakości gruntu oraz trwałości materiałów budowlanych.

Czym się zajmujemy? W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy: badanie materiałów budowlanych takich jak betony, mieszanki betonowe, mieszanki kruszyw i gruntów ze spoiwami, badanie gruntów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji budowlanych.