Geotechnika i geologia inżynierska

Dobre podłoże gruntowe na działce budowlanej powinno spełniać wymagania nośności i stateczności dla projektowanej inwestycji budowlanej. Jeśli dodatkowo wody gruntowe znajdują poniżej poziomu posadowienia fundamentów, można spokojnie rozpocząć roboty ziemne związane z wykopami fundamentowymi. Takie warunki są najkorzystniejsze w trakcie realizacji robót ziemnych. Niemniej jednak, przed rozpoczęciem każdego procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce należy rozpoznać warunki gruntowo-wodne, by mieć odpowiednią wiedzą dla potrzeb zaprojektowania optymalnego posadowienia obiektu budowlanego. Jako doświadczona firma geotechniczna, oferujemy naszym klientom kompleksowe badania geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie.