Laboratorium drogowe

Czym się zajmujemy?

  • badania podłoża gruntowego i ulepszonego podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogowych
  • badania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
  • diagnostyka istniejących nawierzchni drogowych

Badania nawierzchni drogowych:

  • badania ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana)
  • badania równości podłużnej nawierzchni planografem
  • badania konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw