Laboratorium drogowe

Czym się zajmujemy?

 • badania podłoża gruntowego i ulepszonego podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogowych
 • badania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
 • diagnostyka istniejących nawierzchni drogowych

Badania nawierzchni drogowych:

 • badania ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana)
 • badania równości podłużnej nawierzchni planografem
 • badania konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw

Laboratorium drogowe – fundamentalne wsparcie przy realizacji inwestycji drogowych

Stabilność jezdni, jej odporność na powstawanie uszkodzeń oraz bezpieczeństwo zależą głównie od warunków gruntowo-wodnych i parametrów materiałów wykorzystanych do budowy konstrukcji oraz nawierzchni jezdni. Dlatego należy je precyzyjnie kontrolować i weryfikować ich jakość.

Laboratorium drogowe prowadzone przez Firmę Geologiczną Felkel & Guś Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług analitycznych dla branży budownictwa drogowego. Zapraszamy do współpracy zarówno przy realizacji nowych inwestycji, jak i modernizacji już istniejących dróg. Zweryfikujemy, czy parametry podłoża gruntowego i materiały zastosowane przy budowie są adekwatne do planowanej eksploatacji drogi.

Laboratorium drogowe – czym się zajmuje?

Nasze laboratorium prowadzi pełen zakres badań w obszarze:

 • podłoża gruntowego;
 • warstw konstrukcyjnych;
 • stanu istniejących nawierzchni drogowych pod kątem nośności, równości podłużnej czy określenia grubości poszczególnych warstw podbudów.

Wykonywane przez nas badania to niezbędny element pracy nad budową i remontem nawierzchni. Dzięki temu inwestycja zostanie zrealizowana w sposób zapewniający optymalizację kosztów i gwarantować będzie komfort użytkowania drogi przez wiele lat.

Badanie podłoża gruntowego dla potrzeb projektowych dróg

Prowadzimy geotechniczne badania gruntów – w tym określenie zagęszczenia gruntów niespoistych i plastyczności gruntów spoistych oraz oznaczanie składu granulometrycznego, wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, granic plastyczności i płynności gruntu, spójności, a także zawartości części organicznych.

Badania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

Prowadzimy m. in. badania właściwości geometrycznych, mechanicznych oraz fizycznych kruszyw zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Zawsze bazujemy na aktualnie obowiązujących normach, instrukcjach i Wytycznych Technicznych.

Diagnostyka istniejących nawierzchni drogowych

Laboratorium drogowe Firmy Geologicznej Felkel & Guś Sp. z o.o. wykonuje m.in.:

 • badania ugięć nawierzchni z wykorzystaniem belki Benkelmana,
 • badania równości podłużnej nawierzchni planografem,
 • badania konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw oraz wytrzymałości na ściskanie.

Zakres przeprowadzonych przez laboratorium prac jest dostosowywany indywidualnie – do warunków technicznych, stanu nawierzchni oraz celów ich realizacji.

Zgłoś się do laboratorium drogowego Firmy Geologicznej Felkel & Guś Sp. z o.o. – postaw na sprawdzonego partnera

Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o. prowadzi doskonale zorganizowane i wyposażone laboratorium drogowe. Połączenie doświadczenia naszych ekspertów, zrozumienia realiów praktycznej realizacji inwestycji drogowych i zaawansowanego sprzętu diagnostycznego sprawia, że obsługujemy projekty o zróżnicowanej skali i specyfice.

Klientom gwarantujemy:

 • bezkompromisową rzetelność na każdym etapie diagnostyki – począwszy od doboru metod badań wykorzystanych przez laboratorium drogowe, aż po sporządzenie raportów;
 • terminową realizację zleconych usług;
 • wsparcie eksperckie podczas planowania i realizacji inwestycji w zakresie stosowanych materiałów, metod i technologii budowy drogi.

Zadzwoń już dziś, aby zlecić naszemu laboratorium drogowemu wykonanie diagnostyki

Potrzebujesz wsparcia naszego laboratorium drogowego? Zadzwoń do doradców Firmy Geologicznej Felkel & Guś Sp. z o.o. i uzgodnij szczegóły współpracy.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Przedstawimy Ci bezpłatną wycenę bez zobowiązań – to Ty podejmujesz ostateczną decyzję o skorzystaniu z naszych usług. Zapraszamy!